Färre spelar mer

Färre spelar mer
Svenska Spel gör årligen en kartläggning över svenskarnas spelvanor. I år visar resultatet att allt färre spelar om pengar men de som gör det omsätter allt mer. Mer och framförallt casino I den undersökning som Svenska Spel gjort under året har frågor ställts om olika spelvanor på både Svenska Spels utbud och hos de utländska aktörerna som går att nå via internet. Det tydligaste resultatet var att antalet som spelar blir färre med åren. Däremot omsätter de som spelar mer pengar varje år. Antalet svenskar som spelar är 5,8 miljoner vilket har minskat varje år de senare åren. Omsättningen däremot har ökat under samma period från 15,5 miljarder till 19,5 ...