Spelmissbruk blir jämställt annat missbruk

KI

Länge har spelmissbrukare på online casino inte fått den hjälp de behövt eftersom ingen har det uttalade ansvaret att hjälpa dem. Men i och med att socialstyrelsen nu tar över ansvaret kanske en lagändring kan förändra situationen.

Otydligt ansvar

Det har länge varit otydligt om vem som har ansvaret för de 2% i Sverige som är spelmissbrukare. De personer som har alkohol- eller drogproblem har laglig rätt att få hjälp enligt socialtjänstlagen men någon lag som stödjer spelmissbrukarna har tidigare inte funnits. Detta har gjort att många inte fått någon hjälp då ingen vill ta i problemet för att undvika spelproblem.

Nytt lagförslag kan förändra situationen

Det var tidigare folkhälsoinstitutet som var ansvarig för vård av och förbyggande insatser mot spelmissbruk men den uppgiften har nu övergått till socialstyrelsen. De har därför tillsatt en utredning för att undersöka hur detta arbete i fortsättningen ska ske. Rapporten beräknas presenteras i maj 2013 och därefter kan det ta ytterligare månader innan en ny lag kan skrivas vilket skulle göra att spelberoende hamnar under socialtjänstlagen.

” Det är första gången spelberoende får en riktig medicinsk beroendekaraktär, och det är ett erkännande till de som faktiskt har de här problemen att det är ett medicinskt tillstånd och inte något man bara kan sluta med. Det är mer än så, ett problem man inte kan hantera. Man behöver få hjälp”

säger Anders Tengström, spelforskare vid Karolinska Institutet till SVT.

Comments closed.